โปรโมชั่นและเงื่อนไขการใช้บริการ


  • ไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีระยะเวลาสัญญา 
  • ฟรีค่าบริการ 30 วัน สำหรับรอบบิลแรก 
  • ฟรีค่าติดตั้ง มูลค่า 3,210 บาท รวม VAT
  • ฟรีค่ายืมอุปกรณ์ มูลค่า 8,025 บาท รวม VAT 
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561

https://pro-academic-writers.com/