คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการสมัครบริการ PlanetFiber GigaNET

วิธีการชำระเงิน

วิธีการคำนวณค่าบริการ

ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการรอบบิลใบแรก

ลูกค้าสมัครใช้บริการ วันที่ 15 มีนาคม 2563  ตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการใบแรกที่ได้รับดังนี้

ใบแจ้งค่าบริการใบแรกที่ท่านได้รับ จะเรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่วันเริ่มให้บริการจนถึงวันตัดรอบบิล (ทุกวันสุดท้ายของเดือน)

  1. วิธีการคำนวณค่าบริการตั้งแต่วันเริ่มให้บริการได้จนถึงวันตัดรอบบิล

= จำนวนวันที่ใช้บริการ  x ค่าบริการรายเดือน

จำนวนวันในเดือนนั้น (28, 29, 30 or 31)

Ex.

= 15 x 999 = 547.84 บาท

วิธีการตรวจสอบและการแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

1. ปิด-เปิด Wi-Fi Router

2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน (เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, Tablet, SmartTV) กับ Wi-Fi Router

3. ในกรณีที่ทำขั้นตอน 1 และ 2 ยังไม่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานมาได้ที่ Call Center 02-7922444 หรือ LineID @planetfiber  https://lin.ee/n8ELMCF