โปรโมชั่นและเงื่อนไขการใช้บริการ


  • ต้องใช้บริการต่อเนื่อง 12 เดือน
  • ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1 เดือน ณ วันที่สมัคร
  • ฟรีค่าติดตั้ง มูลค่า 3,210 บาท
  • หากยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนด 12 เดือน ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับ 3,210 บาท และต้องคืนอุปกรณ์ในสภาพพร้อมใช้งานให้กับทางบริษัทฯ
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563